10:00 - 18:00

Poniedziałek - Piątek

ul. Słowackiego 3

43-600 Jaworzno

510 094 220

annasierszecka@gmail.com

Compare Listings

Umowa Najmu Mieszkania

Umowa Najmu Mieszkania

    Forma ustna i pisemna Umowa najmu uregulowana jest w art. 659 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z definicją wynajmujący , którym najczęściej jest właściciel mieszkania, zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania w zamian za płacenie czynszu. W rozumieniu definicji najmu, rzeczą jest także lokal mieszkalny. Umowa najmu nie musi być zawarta w formie pisemnej. […]